W-serien

1940 började IH tillverka ett par nya modeller på Farmall-fabriken, W-4 och W-6. Beteckningen W står för ”Wheatland” (veteodling). Nu kom också ett par specialmodeller för fruktodlingar, kallade O-4 och O-6 ("Orchard").

En McCormick W-4 från 1947 ägd av Lars Persson, Vallåkra

En McCormick W-4 från 1947 ägd av Lars Persson, Vallåkra

Tank, huv och grill liknade i stort sett den design som användes på Farmall H och M, och IH använde också samma motorer som till H- resp. M-modellerna. W-modellerna hade gjutjärnsram och vinklad styrsnäcka som gick ner under bränsletanken.

Modell W-4 ersatte 10-20 och W-6 ersatte W-30. Kvar av det gamla programmet blev till en början W-40 med sexcylindrig motor, men redan i slutet av 1940 ersattes den av W-9 och WD-9, båda med fyrcylindrig motor. Denna användes för övrigt också i bandtraktorerna T-9 och TD-9.

Snart tillkom också en rad enklare specialmodeller som O-4 och O-6 för fruktodlingar och ett par specialmodeller för risodling, kallade WR-9 resp. WDR-9. Som framgår av beteckningarna var de baserade på W-9:an, men de hade bredare däck än denna och bakskärmar med annan utformning.

Eftersom Farmall- och W-serierna tillverkades samtidigt fick de sistnämnda efter 1952 beteckningen Super W. Produktionen av Super W-4 och Super W-6 lades ner 1954, medan Super WD-9 och Super WDR tillverkades fram till 1956.

Dieselmodellen av W-6 tillverkades i England och såldes under beteckningen BWD-6. Motorn är densamma som sitter bl.a. Farmall EMD-50.

W-serierna är mycket populära samlartraktorer både i Sverige och i USA. Bland medlemmarna i klubben finns ett 50-tal sådana av alla årgångar