IH-Journalen

Klicka nedan så kan du läsa IH-Journalen som BLÄDDERBAR tidning på nätet.
Du kan läsa den på datorn, läsplattan eller mobilen.
Trevlig läsning!

>>Ta mig till IH-Journalen Nr 3 2018

>>Ta mig till Nr 1 februari/april 2016
>>Ta mig till Nr 3 augusti/oktober 2015

>>Ta mig till Nr 3 augusti/oktober 2014
>>Ta mig till Nr 2 maj/juli 2014  

Medlemsbladet IH-Journalen utkommer med fyra nummer per år. I tidningen publiceras historiska och tekniska artiklar, presentationer av medlemsfordon och allmän information om klubben och dess utländska motsvarigheter.

REDAKTIONEN
Alf Agdler och Jan Arvidsson

REDAKTIONSADRESS
Alf Agdler
alfscout@yahoo.com
0768 36 30 85

Plusgiro 50334-2 (IHCCS)

Journalen-1