Ekipage-1
Saxat ur IH-Journalen nr 3/4 2023

Medlemsbladet IH-Journalen utkommer med ungefär tre till fyra nummer per år. I tidningen publiceras historiska och tekniska artiklar, presentationer av medlemsfordon och allmän information om klubben och dess utländska motsvarigheter.

Klicka nedan så kan du läsa IH-Journalen som blädderbar tidning på nätet.
Du kan läsa den på datorn, läsplattan eller mobilen.
Trevlig läsning!

NYTT! >>Ta mig till Nr 3/4 2023

>>Ta mig till Nr 3 2022

REDAKTIONEN
Jan Arvidsson

REDAKTIONSADRESS
Om ni har material (bilder och text) som ni önskar få publicerade i IH-journalen kan ni skicka detta till klubben@ihsweden.com