Slide 1

IH-Färger

Vilka är de rätta IH-färgerna? Av Lars Persson

Vilka kulörer och dekaler ska användas vid renovering av IH-traktorer och redskap från perioden 1939 - 1960? Det är återkommande frågor till våra tekniska experter, varför det kan vara på sin plats att behandla ämnet även här.

Låt oss först slå fast att International Harvester övergick från grå färg till rött på alla sina traktorer världen över den 1 november 1936. Traktorer tillverkade före detta datum ska alltså rätteligen vara gråmålade.

Den grå färgen före 1936 på Farmall F motsvaras av Dupont 27625. Modell 10-20 och 15-30 lackeras lämpligen med kulörerna Dupont 98620 eller 6923.

Många röda kulörer
Under perioden 1939 - 1954 använde IH många olika röda kulörer - och ännu fler efter 1954. Den tidigaste standardröda kulören heter IH nr 1102. Den användes till både jordbruks- och industrimaskiner och i en del fall även till lastbilar. Den ersattes snart av IH nr 50, som var en snabbtorkande syntetisk lackfärg av modern typ med exakt samma kulör.

Efter kriget uppstod hade IH svårt att få tag i tillräckliga kvantiteter syntetisk lackfärg. Företaget löste problemet genom att späda ut den röda färgen med gult järnoxidpigment. Man använde en blandning på 50/50 och fick en gulröd/orange kulör. Den användes från och med den 11 december 1945 ända fram till 11 april 1947.

1949 - 50 infördes en ny kulör för jordbruksmaskinerna. Den kallades IH 1102B och var något ljusare än den gamla för att bättre stå emot solblekning. Skillnaden är dock mycket liten.

Under sent 1950-tal ändrades sammansättningen åter och lacken fick samma kulör som gamla IH nr 50 (alltså aningen mörkare igen). Kulören kallades IH 2150. Den finns nu att köpa genom Case IH och matchar utmärkt gamla IH 50.

I början av 1950-talet uppmanade International Harvester sina kunder att låta lackera om traktorerna som en del av underhållet. När så skedde användes givetvis kulören IH 1102B. Det kan med andra ord vara svårt att veta om man som samlare ska använda fabrikens originalkulör eller den kulör som användes vid en eventuell omlackering (och det gäller förstås även för dekalerna).

Andra kulörer
Tyska, engelska och franska IH-traktorer lackeras bäst med Esbjerg 78002. Svenskbyggda maskiner lackeras med Esbjerg 87007 IH röd. I den mån blå färg förekommer rekommenderas 780020 Nordsten.

Den gula färgen på t.ex. IH bandtraktorer motsvaras av Volvo BM 76052 gul. Samma färg används till Cub Cadet, kompletterad med IH Creme 77096.

Andra kulörer
Tyska, engelska och franska IH-traktorer lackeras bäst med Esbjerg 78002. Svenskbyggda maskiner lackeras med Esbjerg 87007 IH röd. I den mån blå färg förekommer rekommenderas 780020 Nordsten.

Den gula färgen på t.ex. IH bandtraktorer motsvaras av Volvo BM 76052 gul. Samma färg används till Cub Cadet, kompletterad med IH Creme 77096.

Dekaler
Någon gång i slutet av 1946 och början av 1947 gick International Harvester ifrån namnet "McCormick-Deering" och använde i stället McCormick-dekalen med IH-logon framför namnet. Men under övergångsperioden har det även förekommit en dekal med IH-logon framför "McCormick-Deering".

I övrigt finns det ett otal varianter, beroende på vilken fabrik som tillverkat traktorn och om den var avsedd för hemmamarknaden eller för export.

Boken "Farmall Letter Series Tractors" av Guy Fay är ovärderlig när det gäller att välja rätt kulör och placera dekalerna på rätt ställe. Den innehåller originalritningar och alla mått. Du kan köpa boken genom Svenska IH-klubben/IHCCS.

Esbjerg färger är lätta att hitta och kulörerna stämmer bra med originalen. Nedan följer en översättningslista från IH till Esbjerg.
Tabell-2
Tyska traktorfärger
Ovanstående kulörer stämmer inte helt med de nyanser som användes på traktorer från Neuss. Vår medlem Johann Hood har lämnat följande färgnummer för dessa:

IH-rött RAL 3003 (bör dock blandas då ersättningsfärgen är för mörk)
IH-vitt RAL 9001 (gäller från modell DF-25 till 1455)
IH-grått RAL 7021 (till samtliga F-modeller)
IH-silver RAL 7001 (till fälgar på modellerna F-12G, FG och FS)

(Artikeln ursprungligen publicerad i IH-Journalen nr 3/2001)