Slide 1
Medlemskap

Medlemsavgiften är 400 kr per år för medlemmar bosatta inom Sverige och 450 kr för medlemmar i Norden och Europa. I avgiften ingår medlemskap i IHCC:s amerikanska moderorganisation. Varje medlem erhåller IH-Journalen och vartannat år en matrikel med namn, adresser och fordonsinnehav.

Enklast är att sätta in medlemsavgiften 400 kr på IHCCS postgirokonto 503 34-2.
Skriv namn, adress, e-post och telefonnummer och vilket/vilka IH-fordon du äger.

Om du är ny medlem så är det viktigt att du märker betalningen med "Ny medlem".
Kontakta Erik Westerdahl
tel 0705 33 81 08
e-post erik_westerdahl(at)email.com

Välkommen som medlem i Svenska IH-klubben/IHCCS#22.

Plusgiro 503 34-2

 

Här kan du fylla i dina kontaktuppgifter

*Obligatorisk att fylla i