Slide 1

SVENSKA IH-KLUBBEN/IHCCS#22
I mitten på 1990-talet grundades två svenska IH-klubbar oberoende av varandra. Den ena var Svenska IH-klubben för ägare av IH Scout och andra fordon. Den andra var International Harvester Collectors Club, Chapter 22 Sweden, i första hand tänkt som en mötesplats för        samlare av IH-traktorer och jordbruksmaskiner. Vid årsskiftet 2001 gick klubbarna samman under namnet Svenska IH-klubben/IHCCS Sweden#22.

Antalet medlemmar uppgår idag till ca 250 stycken, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Klubben har också ett litet antal medlemmar i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Holland och USA.

Medlemsbladet IH-Journalen utkommer med ungefär tre till fyra nummer per år. I tidningen publiceras historiska och tekniska artiklar, presentationer av medlemsfordon och allmän information om klubben och dess utländska motsvarigheter.

Medlemsavgiften är 400 kr per år för medlemmar bosatta inom Sverige och 450 kr för medlemmar i Norden och Europa. I avgiften ingår medlemskap i IHCC:s amerikanska moderorganisation. Varje medlem erhåller IH-Journalen och har tillgång till en matrikel med kontaktinformation. 

IHCC OCH RED POWER ROUND UP
Tanken att samla IH-entusiaster föddes i USA i slutet på 1980-talet, och i samband med en traktorträff i norra Indiana sommaren 1990 bildades formellt International Harvester Collectors Club. Klubben växte snabbt och intresserade personer från andra delstater ville starta lokala avdelningar ("chapters"). De första avdelningarna var Chapter 1 Missouri, Chapter 2 norra Illinois, Chapter 3 Kansas och Chapter 4 Wisconsin. I dag finns det sammanlagt 30 sådana lokala avdelningar. Den enda utländska avdelningen är den svenska IHCCS Chapter 22. Medlemsantalet är ca 5 000 personer. Sedan 1993 arrangerar IHCC i USA varje år ett vinterkonvent i någon stad i Mellanvästern där man väljer styrelse etc.
"Red Power Round Up" kallas den årliga sommar- eller höstträffen som lockar många hundra utställare och drar en mycket stor publik.

IHCC ger ut tidskriften "Harvester Highlights" fyra gånger per år. I USA utges också en kommersiell tidskrift med fokus på International Harvesters traktor- och bilprogram, "Red Power" (utkommer varannan månad).

                   

 

logo-3logo-1