Farmall A, B & C

Farmall A, B och C tillverkades i över en halv miljon exemplar mellan 1939 och 1962 och såldes över hela världen. I Sverige var modell A den klart dominerande och är i dag den vanligaste samlartraktorn bland våra medlemmar.

Farmall tillverkades med såväl Narrow Front som Wide Front. Här en WF 1951

Farmall tillverkades med såväl Narrow Front som Wide Front. Här en WF 1951

Det var Allis-Chalmers enkla och billiga "baby"-traktor som mer eller mindre tvingade IH att ta fram en motsvarande modell för mindre jordbruk. Den första Farmall A kom 1939 och var en s.k. offsettraktor där föraren satt på ena sidan av motorhuven så att denna inte hindrade sikten (systemet fick namnet "Cultivision"). Första Farmall B-modellen lanserades några månader senare-

Det som skiljer modell A från modell B är dels styrsnäckan och dels att Farmall B har lika långa axeltrumpeter på båda sidor. Sammanlagt tillverkades A- och B-modellerna i 220 829 exemplar.

Tillverkningen av B-modellen upphörde 1947. året därpå ersattes den av Farmall C, som 1951 följdes av modell Super C (som 1954 ersattes av modell 200). Farmall A utvecklades också och fick namnet Super A från 1947 och fram till 1954, då IH presenterade en efterföljare med beteckningen Farmall 100.

Importen av de olika Farmalltraktorerna till Sverige upphörde 1954 i och med att Super A lades ner.

När det gäller dekalerna ändrades texten 1946 från McCormick-Deering till endast McCormick.