Medlemsskap

Enklast är att sätta in medlemsavgiften 350 kr på IHCCS postgirokonto 503 34-2.
Skriv namn, adress och telefonnummer och vilket/vilka IH-fordon du äger.

Om du är ny medlem så är det viktigt att du märker betalningen med ”Ny medlem”.
Kontakta Erik Westerdahl
tel 0705 33 81 08
e-post erik_westerdahl@email.com

Välkommen som medlem i Svenska IH-klubben/IHCCS#22.

Postgiro 503 34-2