Katalog-51

Svensk katalog från 1951
Inför 100 års-jubileet av International Harvesters fabriksetablering i Norrköping presenterar vi utdrag ur en katalog över svenskbyggda maskiner. En del av dessa är konstruerade vid IH Norrköping. Som framgår av förordet utökades tillverkningsprogrammet kraftigt i början på 1950-talet med framför allt redskap och maskiner för traktordrift. Men såmaskiner för hästar var fortfarande en stor artikel vid den här tiden.

katalog-51