Page 1 - ihj-3-15
P. 1

JOURNALENNR 3AUGUSTI/OKTOBER 2015

        MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA IH-KLUBBEN

SETT I
SOMMAR

SCOUT
RACING

Traktorerna från
BRADFORD

När McCormick
slog Europa
med häpnad

IH:s tunga
LASTBILAR

R-serien var vanlig på USA-vägarna under 1950-talet. Elegant
                           McCormick-

                           Deering 10-20

                           i Åstorp
   1   2   3   4   5   6