Bilträff i Vallentuna

Datum/Tid
01-07-2016-03-07-2016
00:00


1-3 juli är alla IH-vänner välkomna med eller utan sina fordon till Ove Åstrands Internationalmuseum i Vallentuna.
För mer information se IH-Journalen nr. 2.
För frågor och anmälan kontakta Ove Åstrand tel. 0705-68 86 15 eller per e-post astrand.ove@telia.com.