Anmälan till årsmötet den 19-20 mars 2016

Namn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Telefon

Epost

Ja, jag/vi kommer till årsmötet
Jag/vi önskar del i dubbelrum
Enkelrum
Endast middag
Speciella behov/önskemål gällande mat